Chrześcijańska muzyka, książki, e-booki i audiobooki! - szukajcie nas w social mediach ...

Misją Christ Media jest ewangelizacja, czyli przybliżanie ludziom Boga oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa, poprzez udostępnianie nowych źródeł informacji chrześcijańskiej, jak również rewitalizacja już istniejących publikacji (książki, prasa, filmy, wykłady itp.).

Nie ograniczamy się do określonego wyznania czy denominacji chrześcijańskiej – pragniemy współpracować z każdym, którego cele głoszenia Dobrej Nowiny to popularyzowanie tematyki chrześcijańskiej poprzez oferowanie ciekawych materiały do studium Pisma Świętego, w realizacji w/w poprzez nasze wydawnictwo.
Pragniemy pogłębiać spojrzenie chrześcijan na różne utarte prawdy, prowadząc ich do refleksji, oraz wspierając w podjętej decyzji podążania za Bogiem i prawami jakie ustanowił dla naszego wspólnego dobra.

Jesteśmy wydawnictwem, którego nie ograniczają kierunki teologiczne, trzymanie się których miałoby pomniejszać wartość rozpatrywanego do publikacji materiału lub dyskredytować źródło jego pochodzenia. Szanujemy wszystkich chrześcijan a także żydowskie mesjańskie wspólnoty wyznaniowe, wierzące w Mesjasza podobnie jak biblijny apostoł Paweł z Tarsu.

Spółka Christ Media powstała w 2011 roku. Pomimo swej krótkiej historii, opublikowano niezwykłe tytuły (w różnej formie medialnej) cieszące się uznaniem najbardziej wymagających czytelników i słuchaczy. Wydawnictwo interesują nowe wyzwania misyjne, trudne lub niespotykane projekty. Spółka realizuje szereg projektów misyjnych w tym nieodpłatne edycje nagrań dźwiękowych ciekawych autorów, wspiera materiałami ewangelizacyjnymi różne organizacje kościelne, parafie, zbory itp. mesjańskie wspólnoty wyznaniowe, jak i  drobne grupy domowe.
Chcących wzbogacić swoją bibliotekę, czytniki e-booków lub audio-booków i jednocześnie wesprzeć naszą organizację – zapraszamy do e-sklepu Christ Media, w którym można zakupić omawiane wyżej audio wizualne materiały i literaturę.

Jeśli chcesz wydać u nas swoją książkę o tematyce religijnej (nt. teologiczny, kreacjonistyczny, itp.), nagrać płytę muzyczną lub szukasz wsparcia ciekawego projektu misyjnego prosimy o kontakt z nami.